پروژه عملیات تکمیلی سد خدا آفرین

پروژه عملیات تکمیلی سد خدا آفرین
عملیات تکمیلی سد خداآفرین و سازه های وابسته
محل اجرا :
ایران - آذربایجان شرقی - خداآفرین
کارفرما :
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
مشاور :
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
پروژه :
تکمیل حوضچه های آرامش و پوسته سر ریز ، احداث ساختمانهای نگهبانی و مانیتورینگ و سایر عملیات تکمیلی
مدت پروژه :
9 ماه
 
 
تهران :شهرك غرب – بلوار فرحزادی – خيابان ارغوان غربی – بن بست سازمان آب – پلاك 4 – واحد 1
تلفکس :22131586-22131802-021
بندر عباس: بندرعباس. خ آزادگان. كوي آزادگان 12 . پلاك 1
تلفن :3337167-761-0098
ایمیل :info@iranianporochista.com