سوله ورزشي چند منظوره ايلام

سوله ورزشي چند منظوره ايلام
پروژه ساخت سالن چند منظوره استانداری ایلام
محل اجرا :
ایران ، ایلام ، ایلام
کارفرما :
معاونت امور عمرانی استانداری هرمزگان
مشاور :
دفتر فنّی استانداری ایلام
پروژه :
ساخت سوله ورزشی در ایلام
مدت پروژه :
4 ماه 
 
تهران :شهرك غرب – بلوار فرحزادی – خيابان ارغوان غربی – بن بست سازمان آب – پلاك 4 – واحد 1
تلفکس :22131586-22131802-021
بندر عباس: بندرعباس. خ آزادگان. كوي آزادگان 12 . پلاك 1
تلفن :3337167-761-0098
ایمیل :info@iranianporochista.com