ادامه عملیات اجرایی تیرهای پل بتنی خور گورسوزان

ادامه عملیات اجرایی تیرهای پل بتنی خور گورسوزان


تاریخ انتشار : 1391/10/17 - منبع خبر : IT

 
 
تهران : شهرك غرب – بلوار فرحزادی – خيابان ارغوان غربی – بن بست سازمان آب – پلاك 4 – واحد 1
تلفکس :22131586-22131802-021
بندر عباس: گلشهر ،چهارراه رسالت ،مجتمع نخل ،واحد C2
تلفن :6664632-761-0098
ایمیل :info@iranianporochista.com